Grafik zajęć - Spinning

Serwis chwilowo niedostępny. Przepraszamy. SOAP-ERROR: Parsing WSDL: Couldn't load from 'http://bodyfitness.ddns.net:8733/Fitnet/Fitnet.Api/WebApi/?wsdl' : failed to load external entity "http://bodyfitness.ddns.net:8733/Fitnet/Fitnet.Api/WebApi/?wsdl"